Translate

zaterdag 12 december 2015

Landen sluiten 'historisch' klimaatakkoord in Parijs


Minutenlang applaus en gejuich na aannemen verdrag

© afp.


De 195 deelnemers aan de VN-klimaattop in Parijs hebben zaterdagavond een bindend klimaatakkoord aangenomen. Na meer dan anderhalve week vergaderen zijn ze het eens geworden. Het verdrag is erop gericht de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te verminderen. Alle deelnemende landen moeten zich aan de doelstellingen in het verdrag houden.

Na de mededeling dat het verdrag was aangenomen, barstte in de zaal een minutenlang applaus en gejuich los.

Er was ook nog ruimte voor een kwinkslag. Conferentievoorzitter Laurent Fabius onderbrak het gejuich om het historische akkoord te bekrachtigen met een hamerslag. ,,Ze zeiden me dat ik nog even een klap met de hamer moest geven. En het is maar een klein hamertje, maar het brengt iets groots tot stand", grapte Fabius.

Beperken opwarming
Belangrijkste punten in het verdrag zijn: het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde, het fors verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en investeren in arme landen die moeite hebben de klimaatdoelstellingen te halen.

De Franse president François Hollande sprak eerder zaterdag, toen de ontwerptekst werd gepubliceerd, van een historisch akkoord. Ook de politiek in Den Haag reageerde eerder op zaterdag positief op het concept-akkoord.

Keerpunt
Volgens conferentievoorzitter Fabius leidt het verdrag tot een keerpunt in het gebruik van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool. Zowel bedrijven als overheden moeten geleidelijk overschakelen op alternatieve energiebronnen.Bron

Lees ook: 'Historisch en haalbaar klimaatverdrag klaar'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter: